null

Wyniki naboru uzupełniającego kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończenie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

W dniu 4 kwietnia 2024 r. podczas dokończenia XCVI sesji Rady m.st. Warszawy radni dokonali wyboru ławników do Warszawskich Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Uchwały dotyczące wyboru uzupełniającego ławników dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy - zobacz

Uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym. Wyniki głosowania znajdują się w protokołach Komisji Skrutacyjnej stanowiących załączniki do poszczególnych uchwał.

Odbiór dokumentów kandydatów na ławników sądów powszechnych w naborze uzupełniającym na kadencję 2024-2027

Do dnia 3 czerwca 2024 r. istnieje możliwość odebrania w Kancelarii Biura Rady m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, XX piętro, pok. 2009) dokumentów kandydatów na ławników sądów powszechnych, którzy nie zostali wybrani w naborze uzupełniającym na kadencję 2024-2027. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.