null

Wspólne posiedzenie Komisji Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 9 marca 2011 r. (środa), o godz. 14.00 w PKiN, sala Rudniewa, IV piętro odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji Edukacji i Rodziny, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji  Ładu Przestrzennego oraz Doraźnej Komisji ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Na spotkaniu omówione zostaną poniższe tematy:

 1. „Od największej na świecie panoramy Warszawy do Varsavianistyki” -  informacja o jednym
  z najbardziej popularnych wykładów prowadzonych na warszawskich uczelniach o naszym
  mieście - Pan dr Marek Ostrowski.
 2. Przedstawienie założeń konferencji europejskiej towarzyszącej przygotowywanej wystawie
  w okresie polskiej prezydencji Unii Europejskiej.
 3. Projekt Akademii Wiedzy o Mieście.
 4. Warszawski Tryptyk Edukacyjny - informacja o projekcie edukacyjnym na poziomie europejskim.
 5. Obrazowa Baza Danych Varsovia.pl - wirtualna geohistoryczna postać Warszawy, jej potencjał
  w budowaniu marki, integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej, integracji i możliwości
  nowoczesnego zarządzania miastem i wiedzą o mieście.

W trakcie prezentacji wiele zagadnień będzie omawianych na przykładzie zdjęć lotniczych
wykonanych dla każdej z dzielnic, które same w sobie stanowią ciekawy przegląd przestrzeni miasta
z perspektywy powszechnie niedostępnej.