null

Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na stoliku w gabinecie Przewodniczącej Rady leży: dyplom z podpisem Przewodniczącej Rady, odnaczenie w otwartym pudełku oraz czerowna dla zasłużonej.róża

Odznaczenie z rąk warszawskich radnych otrzymała Maria Kowalska. Wręczenie odbyło się w Biurze Rady m.st. Warszawy. Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy wręczyły Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz radna Agnieszka Borowska.

- Przyznanie odznaczenia jest wyrazem uznania dla osiągnięć ale też trudnej pracy w zakresie opieki społecznej – podkreśliła wiceprzewodnicząca Magdalena Roguska.     

Przed wręczeniem odznaki radna Agnieszka Borowska odniosła się do ogromnego doświadczenia Zasłużonej.    

Odznaczona jest specjalistką pracy socjalnej. Z instytucją pomocy społecznej jest związana od trzydziestu dwóch lat. Ma doświadczenie w zakresie mediacji, interwencji kryzysowej, pomocy rodzinie, kompleksowego wspierania rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, profilaktyce przemocy.

Jest inicjatorką wielu projektów wspierających rodziny dysfunkcyjne (np. grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem). Współpracując z ramienia OPS z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzielnicy Białołęka, koordynuje grupy robocze powoływane przez zespół.

Posiada wyjątkową intuicję pozwalającą jej na doskonałe rozeznanie sytuacji rodzinnej oraz wnikliwe diagnozowanie środowiska lokalnego. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu jest niekwestionowaną liderką zespołu pracowników socjalnych. Nie obawia się działac w sposób niekonwencjonalny na rzecz mieszkańców Białołęki.

Buduje dialog społeczny oraz dobrą współpracę różnych podmiotów (m.in. policji, oświaty, służby zdrowia) w celu stworzenia sieci wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych.

 

fot. Urząd m.st. Warszawy

Wiceprzewodnicząca Magdalena Roguska, ubrana w czarną sukienkę i czerwoną marynarkę oraz radna Agnieszka Borowska, która trzyma w ręku granatową teczkę w twardej oprawie. Odczytanie biogramu.
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Gabinet Przewodniczącej. Maria Kowalska, zasłużona dla Warszawy oraz osoby jej towarzyszące stoją na wprost radnych, które biją brawo..
Wpięcie odznaki w lewą klapę marynarki Marii Kowalskiej. Odznaczona patrzy na dłonie wiceprzewodniczącej.
Uczestnicy uroczystości składają gratulacje odznaczonej.
Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. Odznaczona trzyma w ręku granatową teczkę, czarne pudełeczko oraz czerwoną różę. W tle stoja szklane gabloty, na białych ścianach wiszą czarno-białe zdjęcia przedstawiające: zamek Królewski od strony Arkad Kubickiego, szklanych dach auli Politechniki Warszawskiej oraz bramę wejściową Uniwersystetu Warszawskiego