null

Wojciech Roszkowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

prof. Wojciech Roszkowski


prof. Wojciech Roszkowski

Urodził się w Warszawie, profesor nauk humanistycznych, ekonomista, polityk. Specjalizuje się w historii najnowszej, historii gospodarczej oraz naukach politycznych.

W 1965 roku ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV w Warszawie, a następnie w roku 1971 studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 roku obronił doktorat, a w 1987 uzyskał habilitację z nauk ekonomicznych, pracując w Katedrze Historii Gospodarczej. Od października 1990 roku pracował również w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie objął kierownictwo nad Zakładem Europy Środkowo-Wschodniej. Tego samego roku został mianowany prorektorem Szkoły Głównej Handlowej i pełnił tę rolę do 1993 roku. W latach 1991-1995 był profesorem tej uczelni. W roku 1996 uzyskał stopień naukowy profesora nauk humanistycznych. W latach 1994-2000 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, a obecnie pełni tam funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej.
Był związany w wieloma instytucjami, m.in. w okresie PRL działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, w latach 90 był członkiem Rady Inicjatyw Wydawniczych przy Ministrze Kultury, a na przełomie wieków pracował jako członek Rady Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Wykładał na uczelniach w USA. Profesor Roszkowski jest również redaktorem naczelnym „Studiów Politycznych” oraz przewodniczącym rady Muzeum Historii Polski. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego.
Jest autorem kilkutomowych publikacji poświęconych historii Polski XX wieku, wydawanych początkowo pod pseudonimem Andrzej Albert. Napisał książkę „Półwiecze”, będącą syntezą historii politycznej świata po 1945 roku oraz cykl podręczników do historii wspólnie z Anną Radziwiłł. W 2016 roku ukazała się trzytomowa książka „Świat Chrystusa”, w której autor zajął się czasami starożytnymi.
 
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 7 czerwca 2018 r. 
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1872/2018 


>> english version

fot. Maja Nowak


31 lipca 2018 r., z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się uroczysta, LXXI Sesja Rady m.st. Warszawy. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczyły Pani Annie Jakubowskiej, Pani Janinie Ochojskiej, Pani Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej i Panu prof. Wojciechowi Roszkowskiemu oznaki Honorowego Obywatela.
 Wymagania techniczne
Aby obejrzeć nagranie, należy posiadać program Windows Media Player w wersji 9.0 lub nowszej. Dla systemów Linux i pochodnych (w tym MacOS i inne) zalecany jest program MPlayer z aktualnymi kodekami.

Uwaga
W przypadku problemów z wyświetlaniem obrazu (np. odwrócony lub przebarwiony obraz) prosimy o odświeżenie strony. Problem wynika z zainstalowanych kodeków na komputerze użytkownika.

Jeżeli transmisja nie uruchomiła się automatycznie, kliknij na poniższy link:

>> Uruchom nagranie