null

prof. Wojciech Noszczyk

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

prof. Wojciech Noszczyk

Naukowiec, profesor zwyczajny nauk medycznych, chirurg. Urodził się w 1935 r. w Warszawie.  Jego ojciec Henryk Noszczyk, oficer wojska polskiego i adiunkt Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Warszawskiego, zginął w Katyniu.
Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył 1960 r. Po odbyciu stażu w Szpitalu Miejskim przy ul. Kasprzaka rozpoczął pracę w IV Klinice Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1960-1964 był doktorantem i jednocześnie pracował w Zakładzie Patologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. W okresie 1980-2005 pełnił funkcję kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, natomiast przez kolejny rok był p.o. kierownika tej kliniki. Tytuł profesora otrzymał w 1982 r. W latach 1981-1983 był prodziekanem II Wydziału Lekarskiego AM, a w kadencji 2003-2005 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej, funkcję tę pełnił przez ponad dziesięć lat do 2002 r. W latach 1973-1983 zasiadał w radzie naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego natomiast w latach 1993-1995 zasiadał w Radzie ds. Nauki oraz Radzie ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.
Był wieloletnim Kanclerzem Kapituły Medalu Gloria Medicine.   
Najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej prof. Wojciecha Noszczyka to m.in.:
- opracowanie w latach 1966-1975 (wraz z inżynierami) oryginalnej metody wytwarzania polskich protez naczyniowych, a następnie uszczelniania ich ścian, a także przeprowadzenie doświadczalnej i klinicznej oceny właściwości tych protez oraz współuczestniczenie we wprowadzeniu ich na rynek krajowy i zagraniczny,
- zaprojektowanie, przeprowadzenie (1979 i 1993) i opracowanie wyników badań epidemicznych nad ostrym niedokrwieniem kończyn na oddziałach chirurgicznych w całym kraju,
- zaprojektowanie, koordynowanie i współudział (1980-1988) w opracowaniu wyników badań nad miażdżycą tętnic kończyn dolnych we wszystkich polskich klinikach chirurgii naczyniowej,
- zaprojektowanie i przeprowadzenie badań nad przydatnością różnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu zwężeń i wad tętnic szyjnych wewnętrznych oraz współudział w opracowaniu wyników badań,
- przygotowanie publikacji dotyczących rozwoju chirurgii warszawskiej i wileńskiej XIX wieku oraz osiągnięć chirurgii polskiej połowy XX wieku i początku XXI wieku.
Profesor Wojciech Noszczyk przeprowadził ponad 10 tysięcy operacji chirurgicznych. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych w kraju i za granicą.  
Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

(fot. Zuzanna Sosnowska)

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 18 czerwca 2020 r.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/902/2020

>> english version