null

prof. Władysław Findeisen

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

prof. Władysław Findeisen

Urodził się w 1926 roku w Poznaniu. W 1944 r., w ramach tajnego nauczania, zdał maturę
w warszawskim LO im. Stanisława Staszica i wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim walcząc w Śródmieściu i na Mokotowie. Po zakończeniu walk trafił do stalagu, skąd powrócił do Polski w 1945 r. W tym samym roku  podjął studia na Wydziale Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, które ukończył  w 1949 r. Pracę na Politechnice Warszawskiej rozpoczął jeszcze przed ukończeniem studiów, jako asystent prof. Kazimierz Drewnowskiego. W 1954 r. został doktorantem, a trzy lata później docentem. W 1962 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, który niespełna dziesięć lat później zamienił na tytuł profesora zwyczajnego. W 1971 r. został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 1986 r. jej członkiem rzeczywistym. Od 1982 r. należy do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
W pierwszych, wolnych, powojennych wyborach władz Politechniki Warszawskiej w 1981 r. został wybrany na jej rektora. W trudnym okresie łagodził konflikty i chronił studentów, przeprowadzając uczelnię przez stan wojenny. W 1984 r., mimo oporu uczelnianych i pozauczelnianych organów PZPR, ponownie wybrano go na rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1986–90 przewodniczył Prymasowskiej Radzie Społecznej, należał do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestniczył także w obradach okrągłego stołu. Dwukrotnie uzyskał mandat senatora Rzeczpospolitej Polskiej, w 1989 i 1991 r.
W swojej karierze naukowej zajmował się przede wszystkim problematyką teorii i techniki regulacji automatycznej, teorią sterowania hierarchicznego, jak również teorią i metodami obliczeniowymi optymalizacji.
Wykaz jego publikacji obejmuje ponad 120 pozycji, w tym 80 artykułów naukowych oraz 6 książek.
Był promotorem 37 doktorantów, spośród których 11 uzyskało habilitację. Otrzymał 4 doktoraty honoris causa.
Został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem Edukacji Narodowej.


(fot. Maja Nowak)

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 18 czerwca 2020 r.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/902/2020

>> english version