null

Wiesław Johann Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie


Wiesław Johann

Wiesław Johann
(ur. 9 września 1939 r. w Oszmianie)

Prawnik, dziennikarz, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
Od roku 1945 mieszka w Warszawie, gdzie ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w śródmiejskiej prokuraturze, a następnie pracował jako radca prawny w stołecznych organizacjach rzemieślniczych. W 1972 roku zrezygnował z zawodu prawniczego i po konkursie ogłoszonym przez Komitet Radia i Telewizji zaproponowano mu pracę w Polskim Radiu. Przez niemal 8 lat pracy radiowca był ściśle związany z redagowaniem i przygotowywaniem programów o Warszawie. Po wydarzeniach sierpniowych 1980 roku został wybrany przez zespół na szefa warszawskiej redakcji „Na Warszawskiej Fali”. W tym czasie związał się z tzw. ruchem odnowy w środowisku stołecznych dziennikarzy.
Po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego zrezygnował z pracy w Polskim Radiu i powrócił do zawodu prawnika. Mając wymagane uprawnienia, został wpisany na listę adwokacką. Natychmiast podjął społeczne doradztwo w Prymasowskim Komitecie Pomocy i jako obrońca uczestniczył w licznych procesach politycznych. Bronił nie tylko w procesach liderów Solidarności, lecz przede wszystkim wielu mało znanych działaczy opozycyjnych z terenu całego kraju. W niewielkim mieszkaniu jego i jego żony Olgi przez wiele lat działał punkt doradztwa prawnego. W tym czasie  był także konsultantem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz działającego w podziemiu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Od 1989 roku Wiesław Johann nadal działał na rzecz przemian społeczno-politycznych w Polsce. W roku 1990 został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Prasy. Następnie był m.in. organizatorem i przewodniczącym Komisji ds. zwrotu majątku Solidarności zagarniętego przez instytucje i organizacje PRL.
W listopadzie 1997 roku Sejm wybrał Wiesława Johanna na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kadencję w Trybunale zakończył w 2009 roku. Obecnie ma status sędziego TK w stanie spoczynku. Jednocześnie od prawie 20 lat jest nauczycielem warszawskiego Collegium Civitas, członkiem senatu tej uczelni, autorem licznych opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego i prasowego.
W 2015 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go na swego przedstawiciela w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wiesław Johann jest także kanclerzem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.
Za swoją działalność społeczną na rzecz demokratycznego państwa prawnego został odznaczony Orderem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 8 czerwca 2017 r. 
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr L/1214/2017 

>> english version 


 fot. Zuzanna Sosnowska


31 lipca 2017 r., z okazji Dnia Pamięci Warszawy, odbyła się uroczysta, LIII Sesja Rady m.st. Warszawy. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczyły Pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, Wiesławowi Johannowi i Danielowi Olbrychskiemu oznaki Honorowego Obywatela.
 Wymagania techniczne
Aby obejrzeć nagranie, należy posiadać program Windows Media Player w wersji 9.0 lub nowszej. Dla systemów Linux i pochodnych (w tym MacOS i inne) zalecany jest program MPlayer z aktualnymi kodekami.

Uwaga
W przypadku problemów z wyświetlaniem obrazu (np. odwrócony lub przebarwiony obraz) prosimy o odświeżenie strony. Problem wynika z zainstalowanych kodeków na komputerze użytkownika.

Jeżeli transmisja nie uruchomiła się automatycznie, kliknij na poniższy link:

>> Uruchom nagranie