null

prof. Wiesław Jan Wysocki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

prof. Wiesław Jan Wysocki

Urodził się w 1950 r. w Łowiczu. Uczęszczał do V LO im. Obrońców Helu w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim specjalizacją w zakresie historii Kościoła oraz filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1981 r. na Akademii Teologii Katolickiej (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) zamknął przewód doktorski uzyskując tam następnie habilitację. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora. Zakres jego badań naukowych obejmuje m.in. dzieje duszpasterstwa, historię wojskowości, biografistykę i regionalizmy. 
Od końca lat 70. związany był ze środowiskiem opozycyjnym, m.in. Ruchem Obrony Praw Człowieka
i Obywatela, Konfederacją Polski Niepodległej, Klubem Politycznym Wolność i Solidarność, Klubami Służby Niepodległości czy Stowarzyszeniem Opieki nad Więźniami „Patronat”. Działał w łowickich strukturach podziemnych i przewodniczył tamtejszemu Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność”. Publikował w prasie tzw. drugiego obiegu.
Przez 10 lat był prezesem Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, przewodniczył również radzie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jest przewodniczącym Rady Fundacji Żołnierze Wyklęci oraz Komisji Historycznej i Pamięci Narodowej przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2011 r. współorganizuje Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych. Decyzją Prezydenta Lecha Kaczyńskiego został powołany do Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie RP. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Jest autorem ponad 70 książek, licznych opracowań, artykułów i redakcji naukowych.
W 2009 r., z rąk Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego otrzymał medal i tytuł Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego nadawany przez Ministra Obrony Narodowej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Honoru Związku Legionistów Polskich i Krzyżem Sybiraków. Jest również laureatem Nagrody im. Jerzego Ślaskiego oraz Nagrody Varsaviana.

(fot. Maja Nowak)

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 18 czerwca 2020 r. 
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/902/2020

>> english version