null

Wiesław Chrzanowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wiesław Chrzanowski fot. Krzysztof Białoskórski

Wiesław Chrzanowski (ur. 20 grudnia 1923 r. w Warszawie, zm. 29 kwietnia 2012 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od maja 2007 roku
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr X/267/2007 z dnia 24 maja 2007 r.

Żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, założyciel i działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej, działał w konspiracyjnych organizacjach o orientacji niepodległościowej, m.in. w Stronnictwie Narodowym i Młodzieży Wszechpolskiej. W Powstaniu Warszawskim był żołnierzem batalionu "Harnaś".

W 1945 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. W czasach PRL współpracował z prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Uzyskał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora nauk prawnych. Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1980 r. był doradcą NSZZ "Solidarność", współautorem statutu Związku. W roku 1981, po 21 latach odmowy wpisania na listę, dopuszczono go do wykonywania zawodu adwokata. W 1989 r. współzakładał Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, do 1994 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego tej partii. Od 12 stycznia do 23 grudnia 1991 r. był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W Sejmie I kadencji sprawował urząd marszałka. W latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji.

Został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz przyznanym przez papieża Benedykta XVI Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego.

>> english version