null

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana w roku szkolnym 2023/2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

22 kwietnia 2024 roku, podczas uroczystości w Muzeum Warszawskiej Pragi, poznaliśmy laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, których wyłoniła kapituła. Nagrodzeni otrzymali dyplomy z rąk Beaty Michalec, radnej Rady m.st. Warszawy, Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz Doroty Łobody, posłanki na Sejm RP.

Laureaci tegorocznej edycji Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana to:

  • w kategorii szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny (aleja Władysława Reymonta 25);
  • w kategorii szkół ponadpodstawowych - V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Nowolipie 8); 
  • w kategorii placówek edukacji pozaszkolnej – Ognisko Pracy Pozaszkolnej  z Ochoty (ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17).

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach:

  • edukacji na rzecz praw człowieka,
  • zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego),
  • poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej),
  • edukacji o Holokauście,
  • historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę. 

Tegoroczna edycja jest już piątą – Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana przyznawana jest od 2020 r.

Zobacz galerię (5 zdjęć)