null

Warszawscy Rajcy mają nowego duszpasterza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17 września 2012 r. Arcybiskup Metropolita Warszawski ks. Kazimierz Kardynał Nycz, mianował ks. prałata Bogdana Bartołda Duszpasterzem Rajców w Archidiecezji Warszawskiej. Gratulacje w imieniu Radnych Rady m.st. Warszawy złożyła Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Cieszę się, że my, warszawscy radni, będziemy mieć w Księdzu duchowe wsparcie. Znając olbrzymi zapał i wytrwałość Księdza w dążeniu do celu, jestem przekonana, że będę mogła liczyć na owocną współpracę i dobrą radę, gdyż jako wielki społecznik jest Ksiądz najlepszym źródłem opinii w kwestiach, które leżą na sercu warszawiakom, którzy zgłaszają mu swoje problemy jako duszpasterzowi i człowiekowi otwartemu na ludzkie troski.

Radni m.st. Warszawy znają zasługi Księdza dla naszego miasta czemu dali wyraz przyznając mu w tym roku zaszczytną Nagrodę m.st. Warszawy między innymi za działalność społeczną, kulturalną oraz pracę na rzecz ratowania warszawskiego dziedzictwa kulturalnego.