null

Warszawianka Roku - plebiscyt rozstrzygnięty!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

Znamy laureatki plebiscytu Warszawianka Roku

 

Irena Sendlerowa - Warszawianką Stulecia, Anna Ojer - Warszawianką Roku. Wczoraj podczas uroczystej gali w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza poznaliśmy laureatki wyjątkowego plebiscytu ogłoszonego w tym roku przez m.st. Warszawę. 

Dokładnie 100 lat temu, w roku 1918, kobiety w Polsce wywalczyły prawa wyborcze. To był kamień milowy na drodze do równouprawnienia w Polsce. Z tej okazji rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji miasto stołeczne Warszawa zorganizowało plebiscyt mający na celu uhonorowanie kobiet, które zasłużyły się dla stolicy.

- Ponad 20 tysięcy oddanych głosów na Warszawianki Roku oraz Warszawianki Stulecia. Wspaniały wynik, który pokazuje zaangażowanie społeczności oraz potwierdza, że takie inicjatywy są potrzebne. Jestem szczególnie dumna, że ten plebiscyt wznawiamy w rocznicę 100-lecia przyznania Polkom praw wyborczych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy i dodaje - W plebiscycie wyróżniliśmy sylwetki kobiet, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość na lepszą. Wspierajmy je i czerpmy z nich przykład. Mam nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach, bo w końcu Warszawa jest kobietą.

- Dzięki plebiscytowi na najpopularniejszą Warszawiankę Roku, w kolejnych latach będziemy poznawać wspaniałe i ważne postaci kobiet. Już teraz cieszę się, że zostaną one uhonorowane, a ich wpływ na nasze miasto dostrzeżony i doceniony. Warszawianki i warszawiacy swoimi głosami wybrali niezwykłe kobiety, odważne i zaangażowane w pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy oddali swój głos na Warszawiankę Stulecia. To szczególny moment w historii ponieważ następny taki plebiscyt dopiero za sto lat – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Irena Sendlerowa. Warszawianka Stulecia

Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu, ­ocaliła życie ponad 2500 dzieci, organizując ich ewakuację z żydowskich rodzin z terenu getta warszawskiego. Jednocześnie do swoich wybitnych osiągnięć na rzecz ratowania ludzkiego życia podchodziła z niespotykaną wręcz skromnością i pokorą, przynależną tylko prawdziwym bohaterom.

Przez całe swoje życie niosła pomoc potrzebującym – była pielęgniarką podczas powstania warszawskiego, a po zakończeniu wojny naczelniczką Wydziału Opieki Społecznej, działała także w Lidze Kobiet, przewodniczyła komisjom ds. wdów i sierot oraz ds. zdrowia w Stołecznej Radzie Narodowej.

Historia jej życia to dowód niewyobrażalnej wręcz odwagi, bohaterstwa, niezłomności ducha i najprawdziwszego dobra.

Anna Ojer. Warszawianka Roku

W sposób godny podziwu wyzwala w innych bezinteresowną chęć niesienia pomocy, udowadniając przy tym, że prawdziwie zaangażowana osoba może pobudzić do działania tysiące innych ludzi. Założona przez nią grupa wsparcia dla rodziców chorych dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc nie tylko materialną, ale także duchową – tym samym, poprzez swoją działalność, przywraca wiarę w drugiego człowieka. Jej zasługi dla lokalnej społeczności są nieocenione – w bezprecedensowy sposób łączy ludzi w czynieniu dobra, stając się wzorem dla nas wszystkich.

 

FOTORELACJA Z GALI (foto Ewelina Lach/UM Warszawa)

RELACJA VIDEO Z GALI

 

NOMINOWANE DO TYTUŁU WARSZAWIANKI ROKU

Sylwia Chutnik

Za konsekwentne dążenie do poprawy sytuacji matek w Polsce. Za wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz za to, że Warszawę uczyniła bohaterką swoich felietonów i książek.

Agata Diduszko-Zyglewska

Za realny wpływ na warszawską kulturę i życie warszawiaków. Za zaangażowanie w problemy mieszkańców Powiśla. Za walkę o prawa kobiet oraz troskę o sprawy uchodźców.

Leyla Elsanova

Za płynącą z głębi serca chęć niesienia pomocy. Za działanie na rzecz imigrantów oraz wspieranie ich w odnajdowaniu się w nowej rzeczywistości.

Martyna Goździuk

Za bezgraniczną miłość do stolicy. Za aktywizację Warszawskiej Pragi. Za propagowanie gwary Warszawskiej i inicjatywy związane z lokalną społecznością.

Krystyna Janda

Za wierność prawdzie. Za walkę o równouprawnienie kobiet. Za walkę o demokrację i praworządność w Polsce.  Wreszcie za nieustające, trwające od wielu lat, zaangażowanie w rozwój kultury w stolicy.

Dorota Łoboda

Za walkę na rzecz poprawy jakości edukacji w naszym kraju. Za energię, z którą aktywizuje lokalną społeczność oraz za bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących dzieci z dzielnicy Żoliborz.

Maja Ostaszewska

Za odważne wyrażanie swoich poglądów. Za aktywny udział w społecznych akcjach na rzecz praw i wolności kobiet. Za działania na rzecz ochrony środowiska oraz praw zwierząt. Za publiczną obronę demokracji w Polsce.

Natalia Szcześniak

Za promowanie dobrych wzorców w otaczającej nas tkance urbanistycznej. Za odkrywanie Warszawy na nowo poprzez ukazywanie jej architektonicznych perełek. Za propagowanie wiedzy o wyjątkowych miejscach w stolicy.

Wanda Traczyk-Stawska

Za nieprzerwane, pełne poświęcenia wykonywanie rozkazu. Za pielęgnowanie pamięci o powstańczej i cywilnej ludności Warszawy. Za nieustającą opiekę nad Cmentarzem Powstańców Warszawy oraz zaangażowanie w bieżące problemy społeczne.

 

NOMINOWANE DO TYTUŁU WARSZAWIANKI STULECIA 

Budzińska-Tylicka
Działaczka polityczna i społeczna z licznymi osiągnięciami na rzecz praw kobiet. Prekursorka ruchów feministycznych w Polsce.

Wanda Gertz

Nazywana Emilią Plater Legionów Polskich. Żołnierka, major Wojska Polskiego, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Instruktorka i organizatorką obozów Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

Stefania Grodzieńska Pisarka, aktorka estradowa i teatralna, satyryczka. Autorka tekstów. Poetka znana również pod pseudonimem Stefania Ney. Na terenie getta warszawskiego grała w teatrze Femina.

Zofia Kuratowska

Hematolog, profesor nauk medycznych, polityk i dyplomata. Współzałożycielka Społecznego Komitetu ds. AIDS.

Agnieszka Osiecka

Poetka, pisarka, reżyserka teatralna i telewizyjna, dziennikarka. Autorka niezapomnianych tekstów do piosenek.

Halina Skibniewska

Profesor Politechniki Warszawskiej, członkini PAN, pierwsza w historii Sejmu kobieta na stanowisku wicemarszałka. Projektantka znanych osiedli Warszawskich.

Maria Skłodowska-Curie

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Prekursorka i odkrywczyni w dziedzinie radiochemii. Inicjatorka i fundatorką Instytutu Radowego w Warszawie.

Danuta Szaflarska

Wybitna aktorka filmowa i teatralna. Łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Występowała pod fikcyjnym nazwiskiem na koncertach dla walczących powstańców i ludności cywilnej.

Wanda Traczyk-Stawska

Inicjatorką opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy oraz ustanowienia 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.  

Kapitułom obu plebiscytów przewodniczyła Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.