null

Warszawa dla kobiet - pierwsze spotkanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu "Warszawa dla kobiet". W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, radni (Ligia Krajewska, Zofia Trębicka, Paweł Lech, Magdalena Czerwosz, Aleksandra Sheybal-Rostek, Agnieszka Jakowicka, Agnieszka Makles, Marta Jezierska-Gieroba, Joanna Wiśniewska-Najgebauer oraz Paulina Piechna-Więckiewicz), przedstawiciele administracji rządowej  i samorządowej oraz instytucji i organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz kobiet i rodziny (m.in. Fundacja Mama, Fundacja rozwoju Dzieci im. Jana A. Komeńskiego, Związek Duzych Rodzin "Trzy Plus" oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych). Wszystkie działania podjęte w ramach projektu mają służyć wypracowaniu rozwiązań legislacyjnych oraz zaleceń dla warszawskiego samorządu. 

"Jest to unikalny i chyba pierwszy rodzaj takiej działalności. Jako radna m.st. Warszawy czuję się zobligowana do tego aby wypracować rozwiązania, które bedą służyły wszystkim kobietom" - powiedziała Przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska. Z kolei Pani Poseł - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że "Bardzo istotne działania nie mogą odbywać się bez samorządu".  

Uczestnicy omówili zakres prac podzespołów. Mają one zająć się: - ustawą żłobkową, łączeniem przez kobiety pracy z macierzyństwem, rodzinami wielodzietnymi oraz aktywizacją kobiet 60 +. Podczas kolejnego spotkania Centrum Komunikacji Społecznej (koordynatorem projektu jest Marta Widz), które z ramienia Urzędu Miasta czuwa nad projekt przedstawi dokładny harmonogram działań.

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Rady, Ewa Malinowska-Grupińska powiedziała, że cały czas nowe osoby mogą zgłaszać swój udział w projekcie. Poprosiła także wszystkich zebranych o sugestie kogo jeszcze warto byłoby zaprosić. 

fot. Grzegorz Krzyżewski