null

Uroczysta - XLII - sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 31 lipca 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady wręczyła wspólnie z Hanną Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy akty nadania i odznaki Honorowego Obywatelstwa.

W tym roku Honorowe Obywatelstwo otrzymali:

- Pani prof. Maria Janion
- Pani Irena Santor
- Pan Zbigniew Romaszewski

Choć światopogląd tegorocznych Honorowych Obywateli jest bardzo zróżnicowany, z całą pewnością możemy stwierdzić, że wszystkie trzy postaci łączą przynajmniej dwie szlachetne cechy: odwaga w walce z przeciwnościami losu oraz chęć niesienia pomocy osobom w potrzebie.

(...) nasza ukochana Warszawa jest miastem różnorodności oraz wspaniałych, bo odważnych, mądrych i pomagających innym obywateli. To największe bogactwo stolicy - podkreśliła w swoim przemówieniu Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

>> uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy

>> sylwetki Honorowych Obywateli i Laureatów Nagrody m.st. Warszawy 

W czasach współczesnych miarę patriotyzmu wyraża czyn i działanie, mające na celu społeczne i narodowe dobro.  Taki patriotyzm ponad wszelką wątpliwość reprezentują uhonorowani dziś najwyższą warszawską godnością.   
Ich aktywności życiowej, jako wartość nadrzędna, towarzyszy poczucie służby – Ojczyźnie, człowiekowi, wolności, demokracji. Także ich zasługą jest wzrastająca pozycja Warszawy i Polski w zjednoczonej Europie i na świecie. 
 -
powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy wręczyli także Nagrody m.st. Warszawy, które otrzymują wybitni warszawiacy działający na rzecz rozwoju stolicy - społecznicy, ludzie kultury, nauki i sztuki.

>> uchwała w sprawie przyznania Nagrody m.st. Warszawy

fot. Grzegorz Krzyżewski