null

Uroczysta - XL - sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

We wtorek 31 lipca 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady i Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy wręczyły odznaki Honorowego Obywatelstwa.   

Fragment przemówienia Ewy Malinowskiej-Grupińskiej Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy.

Jutrzejszy dzień obchodzić będziemy jako 68 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ale również Dzień Pamięci Warszawy uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy  w celu upamiętnienia tego niezwykłego w historii Polski i świata zrywu narodowowyzwoleńczego oraz w celu uhonorowania mieszkańców niezwyciężonej stolicy. Stąd bohaterami naszej dzisiejszej uroczystości są Honorowi Obywatele Warszawy oraz Laureaci Nagrody miasta stołecznego Warszawy.

Biografie tegorocznych Honorowych Obywateli Warszawy, choć niezwykle bogate i różnorodne, łączy jednak kilka cech wspólnych: trójka z nich walczyła z wielką odwagą o wolność naszej Ojczyzny, wszyscy zaś wnieśli doniosły wkład w podnoszenie rangi Warszawy jako europejskiej metropolii, zarówno pod względem urbanistycznym i architektonicznym jak również naukowym i kulturalnym.

 W tym roku Honorowe Obywatelstwo otrzymali:

- Pan prof. Witold Kieżun
- Pan Sławomir Pietras
- Pan prof. Jerzy Regulski
- Pan Stanisław Wyganowski

>> uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatela m.st. Warszawy

>> sylwetki Honorowych Obywateli

Dzisiejsza Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy ma charakter szczególnie uroczysty i przed sobą zadanie szczególnie podniosłe – wręczenie dyplomów nowym Honorowym Obywatelom Stolicy oraz Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.

Wyróżniamy osobistości, których droga życiowa i zasługi przywołują pojęcia czynu i służby  dla Polski, dla Warszawy, dla drugiego człowieka… - podkreśliła podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy wręczyli także Nagrody m.st. Warszawy, które otrzymują wybitni warszawiacy działający na rzecz rozwoju stolicy, ludzie kultury, nauki i sztuki.

>> uchwała w sprawie przyznania Nagrody m.st. Warszawy

>> uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie przyznania Nagrody m.st. Warszawy

 >> sylwetki laureatów Nagrody m.st. Warszawy

fot. Grzegorz Krzyżewski