null

Uroczysta Sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła wspólnie z Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz dyplomy nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy. Uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy zwoływana jest z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

W tym roku Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy otrzymali:

- Pan prof. Henryk Samsonowicz
- Pan Andrzej Wajda

Uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy:

>> uchwała Nr XIII/246/2015 

>> uchwała Nr XIII/247/2015


 O obu nowych Honorowych Obywatelach można powiedzieć, że każdy na swój sposób, tak jak kiedyś poeci romantyczni, kształtują światopogląd Polaków. Tych biograficznych paraleli w obu życiorysach jest więcej, obaj Panowie byli zaangażowani w działalność polityczną, wspierając ruch opozycyjny w komunistycznej Polsce, w tym samym czasie, czyli w latach 1989 – 1991 wkroczyli aktywnie do polityki. Andrzej Wajda wystartował w wyborach parlamentarnych do Senatu i po zwycięstwie w nich wszedł w skład Senatu pierwszej kadencji. W tym też okresie  prof. Henryk Samsonowicz został ministrem edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Jednak mimo wszelkich podobieństw dzisiejsi laureaci są przede wszystkim wybitnymi i jedynymi w swoim rodzaju indywidualnościami, które w swoich dziedzinach osiągnęły najwyższe uznanie. Pragnę z dumą podkreślić, że obaj Panowie są mieszkańcami Warszawy, z nią świadomie związali swoje życie zawodowe i prywatne. [...] O
d ponad sześćdziesięciu lat tworzą nasze miasto, jego naukowy, kulturalny i społeczny klimat. Rada Miasta Stołecznego Warszawy nadając tytuł Honorowego Obywatelstwa Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi i Panu Andrzejowi Wajdzie, pragnie im w imieniu mieszkańców Stolicy podziękować za wszelkie dokonania, które trwale wpisały się w polską i warszawską kulturę. Jestem głęboko przekonana, iż poprzez podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwały nadającej obu wybitnym obywatelom Stolicy tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, składa ten zasłużony tytuł w najgodniejsze ręce. - powiedziała w swojej laudacji na cześć prof. Henryka Samsonowicza i Andrzeja Wajdy Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy było nadawane w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

>> Sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy i Laureatów Nagrody m.st. Warszawy

Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy i laureaci Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, pokazują swymi czynami co oznacza współczesny patriotyzm. 71 lat temu był bohaterstwem w walce na barykadach, był gotowością do zapłaty za wolność ceny najwyższej. Dziś, jak pokazują kolejni Honorowi Obywatele Warszawy, patriotyzm to praca i służba – człowiekowi, społeczności, ojczyźnie. To pojęcie służby jest wspólną cechą dziś wyróżnionych. To ona kształtowała ich działania, pozwalała dostrzec potrzeby innych. Laureaci doskonale rozumieją, że człowiek nie żyje tylko dla siebie, że ślad po sobie pozostawia tylko wtedy, kiedy żyje społecznie - powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczące Rady m.st. Warszawy wręczyły także wyróżnienia laureatom Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Wspomniane nagrody Rada m.st. Warszawy przyznaje wybitnym warszawiakom działającym na rzecz rozwoju stolicy - społecznikom, ludziom kultury, nauki i sztuki.


>> uchwała w sprawie przyznania Nagrody m.st. Warszawy

 

fot. Zuzanna Sosnowska