null

Uroczysta Sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

19 kwietnia 2018 r., z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, odbędzie się uroczysta, LXIV Sesja Rady m.st. Warszawy. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wręczą oznaki Honorowego Obywatela. Dodatkowo podczas uroczystości Laureaci Nagrody m.st. Warszawy otrzymają statuetki Syreny Warszawskiej. Rozpoczęcie sesji planowane jest na godz. 9.00.

>> program

>> Honorowi Obywatele i Laureaci Nagrody m.st. Warszawy

>> Honorary Citizen of the Capital City of Warsaw and Awards of the Capital City of Warsaw

>> Transmisja uroczystej Sesji on-line


Tytuły Honorowego
Obywatela nadano: 

1. Pani Halinie Birenbaum,
2. Pani Krystynie Budnickiej,
3. Panu Marianowi Turskiemu.

>> uchwała nr LXII/1663/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy

Laureaci Nagrody m.st. Warszawy:

1. Pani Eleonora Bergman,
2. Pani Barbara Engelking,
3. Pan Tadeusz Epsztein,
4. Pan Stanisław Krajewski,
5. ks. Wojciech Lemański,
6. Pan Jacek Leociak,
7. Pan Dariusz Libionka,
8. Pan Marian Kalwary,
9. bp Rafał Markowski,
10. Pan Zbigniew Nosowski,
11. Pani Wiktorai Śliwowska,
12. Pan Piotr Wiślicki,
13. Fundacja Shalom,
14. Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce,
15. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

>> uchwała nr LXIII/1705/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy