null

Uroczysta - LXXXVII - sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czwartek 31 lipca 2014 r. Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła wspólnie z Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz akty nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy zwoływana jest z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

W tym roku godność Honorowego Obywatela otrzymali:

- Pan Jan Olszewski
- Pan Jerzy Owsiak
- Pan prof. Mieczysław Szostek

Jeśli ktoś poszukuje odpowiedzi na pytanie jak żyć, niech zapyta właśnie dzisiejszych Honorowych Obywateli, którzy dla wielu z nas mogą być, lub już są, wzorem do naśladowania. Wszyscy oni należą do elitarnej grupy obywateli świadomych wspólnego dobra. Nie są może aniołami – jakby powiedział Marek Nowakowski – bo „takich nie ma”, ale należą do „warstwy społecznej gotowej do wyrzeczeń i poświęceń w imię Sprawy”. (...) nasza ukochana Warszawa jest miastem różnorodności oraz wspaniałych, bo odważnych, mądrych i pomagających innym obywateli. To największe bogactwo stolicy - podkreśliła w swoim przemówieniu Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy był nadawany w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

>> sylwetki Honorowych Obywateli i Laureatów Nagrody m.st. Warszawy

Wyrażam radość, że do grona Honorowych Obywateli m.st. Warszawy dołączą dziś: Pan Jan Olszewski, Pan Jerzy Owsiak i Pan Mieczysław Szostek. Przyznając Panom godność Honorowego Obywatela m.st. Warszawy Rada Warszawy  doceniła  zasługi  Panów  dla  naszego miasta i kraju, dorobek zawodowy i  społeczny,  postawę  życiową  i  system   wartości. W czasach  ogromnych  zmian w  języku, w czasach gdy coraz rzadziej stykamy się z pojęciem honoru, pragnę zapewnić – w imieniu samorządowych władz Warszawy i jej mieszkańców - Honorowy Obywatel m.st. Warszawy pozostaje dla nas wzorem postawy społecznej i  autorytetem moralnym -   
-
powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy wręczyli także wyróżnienia laureatom Nagrody m.st. Warszawy. Wspomniane nagrody Rada m.st. Warszawy przyznaje wybitnym warszawiakom działającym na rzecz rozwoju stolicy - społecznikom, ludziom kultury, nauki i sztuki.

>> uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy

>> uchwała w sprawie przyznania Nagrody m.st. Warszawy


fot. Grzegorz Krzyżewski