null

Uroczysta, LXIV sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła wspólnie z Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz oznaki Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy. Uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy została zwołana z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

W tym roku Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy otrzymali:

>> Halina Birenbaum

>> Krystyna Budnicka

>> Marian Turski

Uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy:

>> uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy  

(...)Tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w Warszawie między 19 kwietnia a 16 maja 1943 roku, znalazły wyjątkowe miejsce w historii narodu żydowskiego, jak i w historii ruchu oporu drugiej wojny światowej. Rocznica podjęcia walki zbrojnej w warszawskim getcie obchodzona jest co roku w Warszawie i całej Polsce, Izraelu i wielu krajach świata. Spośród sześciu milionów ofiar Holokaustu to warszawscy Żydzi jako pierwsi stawili zbrojny opór formacjom wojskowym III Rzeszy. Gdy mówimy o Warszawie dwóch powstań, to często w pierwszych słowach wspominamy dorosłych bojowników, którzy podejmowali jakieś decyzje, często tragiczne, mieli na coś wpływ, dzieci były jednak całkowicie bezbronne. (...) cierpiały z powodu głodu, chorób, osamotnienia, ciągłego strachu, że mogą zginąć z rąk hitlerowców lub za sprawą szmalcowników. Siedemdziesiąt pięć lat temu, w dniu wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim Hena – Halina Budnicka – ma 10 lat, Hala – Halina Birenbaum – ma lat 13, najstarszy z nich Mosze – przebywający wówczas w łódzkim getcie – Marian Turski – ma wprawdzie już lat 16 i swym zachowaniem wykazuje olbrzymią dojrzałość, ale to wciąż wiek, w którym każdy powinien mieć prawo czuć się i zachowywać jak dziecko. Tego dnia Hala i Hena przebywające jeszcze z rodzinami w Getcie Warszawskim schodzą do schronów, Hala ukrywa się na ulicy Miłej, która to ulica jak wiemy już z przedwojennego wiersza Władysława Broniewskiego: „wcale nie jest miła”, a Hena chroni się z rodziną już od jakiegoś czasu w bunkrze zbudowanym przez jej braci przy ulicy Zamenhofa - powiedziała Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

19 kwietnia wybuchło pierwsze warszawskie powstanie. 15 maja 1943 r. warszawska dzielnica północna przestała istnieć. Jej ostatni Mohikanie: Cywia Lubetkin, Antek Cukierman, Marek Edelman, Kazik Ratajzer , ocalały z buntu w Treblince, Samuel Willenberg i wielu innych, zostali żołnierzami Sierpnia 44. Pamiętamy o nich i znamy ich nazwiska. Dziś w dniu 75 rocznicy tego pierwszego powstania chciałabym przypomnieć, że zamknięci w getcie, walczący bez żadnej nadziei na zwycięstwo ludzie, nade wszystko byli warszawiakami. O wielu z nich nie wiemy, kim byli i kim mogli się stać. To dla nich, bezimiennych, przypnijmy dziś żonkile - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy było nadawane w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska wraz z Ewą Masny-Askanas i Dariuszem Figurą, wręczyli także wyróżnienia laureatom Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Wspomniane nagrody Rada m.st. Warszawy przyznaje wybitnym warszawiakom działającym na rzecz rozwoju stolicy - społecznikom, ludziom kultury, nauki i sztuki.

 >> uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

 >> sylwetki Laureatów Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

 

fot. Ewelina Lach