null

Uroczysta, LIII Sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła wspólnie z Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz oznaki Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy. Uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy zwoływana jest z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

W tym roku Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy otrzymali:

>> Wanda Traczyk-Stawska

>> Wiesław Johann

>> Daniel Olbrychski

Uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy:

>> uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy  

(...) Powojennym pokoleniom Polaków, wychowanym w pokoju, trudno jest sobie wyobrazić to, co się wydarzyło w Warszawie we wrześniu 1939 roku, a później podczas Powstania w getcie warszawskim i Powstania Warszawskiego, kiedy to ludność cywilna stolicy musiała znosić bombardowania, uciekać przed pacyfikującymi miasto oddziałami wroga, kiedy koczując w ruinach zburzonych domów, kryjąc się w ciemnych i dusznych piwnicach doświadczała lęku, głodu, chorób i śmierci. Trudno jest sobie to wyobrazić, choć jeśli spojrzymy na zdjęcia z Syrii, z pogrążonego w ruinach Aleppo, z ogarniętej wojną domową Somalii, to możemy sobie choć po części wyobrazić co działo się w Warszawie. Ja widząc zdjęcia zbombardowanego Aleppo mam nieodparte wrażenie oglądania podkolorowanych zdjęć ze zburzonej Warszawy. Dlatego uważam, że my warszawiacy, z naszym historycznym DNA, powinniśmy sobie wziąć do serca słowa wypowiedziane kilka dni temu przez panią Wandę Traczyk-Stawską, która tak powiedziała o przyjmowaniu uchodźców: „Pamiętajcie o tym, że ranne dzieci, dzieci razem z matkami powinny tu być. My od wieków byliśmy uchodźcami. To, co zrobił Anders, przeprowadzając chore dzieci przez Syrię... Pamiętajcie, że na dobroć trzeba odpowiadać dobrocią.” - powiedziała w swoim przemówieniu Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.


Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w swoim przemówieniu podkreśliła, że: Życiorys każdej z tych osób to bogate uzasadnienie decyzji Rady Warszawy. Każda z uhonorowanych osób ma jedną zasadniczą cechę: Im się całe życie chce. Chce im się zmieniać świat, zabierać głos w ważnych sprawach, chce im się uczyć młode pokolenia. Takich Warszawiaków nam trzeba. Kilka dni temu, niedaleko Zamku Królewskiego, w którym się znajdujemy tysiące młodych ludzi skandowało hasła: „Wolność Kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…” było to możliwe dlatego, że kolejne pokolenia Polaków o wolność walczyły, a Powstanie Warszawskie jest szczególnym DNA Stolicy. W imieniu warszawiaków i własnym dziękuję za wszelkie dobro jakie nam państwo wyświadczyli.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy było nadawane w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycja przyznawania wyróżnienia została wznowiona w 1992 roku. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz.

Podczas sesji Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska wraz z Ewą Masny-Askanas i Dariuszem Figurą, wręczyli także wyróżnienia laureatom Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Wspomniane nagrody Rada m.st. Warszawy przyznaje wybitnym warszawiakom działającym na rzecz rozwoju stolicy - społecznikom, ludziom kultury, nauki i sztuki.

 >> uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

 >> sylwetki Laureatów Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

 

fot. Zuzanna Sosnowska