null

Udział mieszkańców w sesji prowadzonej w trybie zdalnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

informacja dla mieszkańców_jak zabrać głos na sesji w trybie zdalnym.pdf
Szanowni Państwo,

Biuro Rady m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) sesja Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby chcące zabrać głos podczas najbliższego posiedzenia Rady m.st. Warszawy, proszone są o zgłoszenie tego faktu do 13 lipca 2020 r. do godz. 12.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

jczyz@um.warszawa.pl
mwitkowska@um.warszawa.pl
tpolkowska@um.warszawa.pl
mgubis@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuścicie Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady m.st. Warszawy oraz aplikacji YouTube.

>> informacja dla mieszkańców - wersja do wydruku

Jednocześnie Biuro Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.

>> porządek obrad - skan wniosku wraz z porządkiem

Zainteresowanych obradami zapraszamy do korzystanie z relacji on-line na:

>> YouTube m.st. Warszawy

>> Facebook m.st. Warszawy  

>> portal Rady m.st. Warszawy