null

Uchwały i Stanowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z Statutem m.st. Warszawy Rada Miasta obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie:
- uchwał - gdy wola Rady Miasta rodzi skutki prawne,
- stanowisk - gdy wola Rady Miasta nie rodzi skutków prawnych.

Kadencja 2018 - 2023

>> rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2018-2023
>> rejestr stanowisk Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2018-2023

>> wyszukiwarka uchwał i zarządzeń  
>> wyszukiwarka stanowisk

Kandencja 2014 - 2018
>> rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjetych w kadencji 2014-2018
>> rejestr stanowisk Rady m.st. Warszawy podjetych w kadencji 2014-2018 

Kadencja 2010 - 2014
>> Rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2010 - 2014 
>> Rejestr stanowisk Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2010 - 2014

Kadencja 2006 - 2010
>> Rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjetych w kadencji 2006 - 2010
>> Rejestr stanowisk Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2006 - 2010

Kadencja 2002 - 2006
>> Rejestr uchwał Rady m.st. Warszawy podjętych w kadencji 2002 - 2006