null

Tomasz Sybilski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Tomasz Sybilski

Warszawianin od urodzenia. Doświadczony samorządowiec, radny wielu kadencji warszawskiego samorządu w latach 1994-2014, zasiadał m.in. w Radzie Dzielnicy Śródmieście, Radzie Powiatu Warszawskiego i Radzie m.st. Warszawy. Doskonale zna ustrój, sposób zarządzania oraz problemy miasta. Przewodniczył m.in. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy. Był również współinicjatorem wprowadzenia „Biletu Seniora” w transporcie publicznym oraz rozwijania programu budownictwa komunalnego. Od 2016 roku członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Polska.

Prywatnie pasjonat historii, podróży, przyrody i fotografii.

 

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Sportu, Rekreacji i Turystyki

Ochrony Środowiska

Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%