null

Tomasz Herbich | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Tomasz Herbich

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Ładu Przestrzennego

Edukacji

Polityki Społecznej i Rodziny

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania.

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych, 2020 (pierwszy poniedziałek)
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, pokój 179 (trzeci poniedziałek)

Godzina: 19.00-20.00

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 73 98%