null

Tomasz Herbich | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Tomasz Herbich

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Ładu Przestrzennego

Polityki Społecznej i Rodziny

Samorządowej i Integracji Europejskiej

Przewodniczacy Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym umówieniu spotkania.

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych, 2020 (pierwszy poniedziałek)
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, pokój 179 (trzeci poniedziałek)

Godzina: 19.00-20.00

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 108 99%