null

Tadeusz Mazowiecki - Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

11 września br. przed sesją Rady m.st. Warszawy odbyła się uroczystość przekazania aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Tadeuszowi Mazowieckiemu. Pamiątkowy dyplom z rąk Burmistrza Brzegu Dolnego pana Stanisława Jastrzębskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym pana Eugeniusza Skorupki, odebrał syn śp. Tadeusz Mazowieckiego - pan Michał Mazowiecki.

22 października 2013 roku Rada Miejska w Brzegu Dolnym, uchwałą nr XXXII/231/13 nadała tytuł „Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego” Panu Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego pierwszemu, niekomunistycznemu Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej Tadeuszowi Mazowieckiemu, to wyraz wdzięczności za Jego nieoceniony wkład w walce o wolności i swobody obywatelskie oraz zasługi w budowaniu wolnego i niepodległego Państwa Polskiego a także silnej samorządności lokalnej.
Zasługi Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego, jako patrona polskiej demokracji i propagatora pokojowej drogi do niej, są powszechnie znane i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uroczyste wręczenie uchwały o nadaniu Panu Tadeuszowi Mazowieckiemu tytułu Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego miało odbyć się w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2013r. Niestety, w trakcie przygotowań do uroczystości dotarła do nas informacja o śmierci Pana Tadeusza Mazowieckiego
- powiedział Burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski.