null

Tablice upamiętniające Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś z inicjatywy radnej m.st. Warszawy Anny Nehrebeckiej-Byczewskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających postaci Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego.

Jestem pewna, że nie tylko warszawiacy ale wszyscy Polacy zachowają w swych sercach i pamięci tych niezłomnych mężów stanu, którzy walczyli z oponentami nie orężem, a celowym kompromisem i wolą konsensusu. Czasami zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Mazowieckiego i Skubiszewskiego brali ich ostrożność, spokój działania, wysoką kulturę polityczną za słabość. Jednak obydwaj politycy podejmowali zawsze odważne decyzje i odpowiadali za swoje czyny - powiedziała w swym przemówieniu Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Krzysztof Jan Skubiszewski (1926-2010) – naukowiec i polityk, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Kawaler Orderu Orła Białego.

13 września 1989 został powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego. Utrzymał tę tekę w kolejnych gabinetach – Jana K. Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej (do 25 października 1993). 14 listopada 1990 wraz z Hansem-Dietrichem Genscherem podpisał układ graniczny między Polską a Niemcami, gwarantujący uznanie przez RFN granicy na Odrze i Nysie. W okresie jego urzędowania zapoczątkowane zostały rokowania dotyczące członkostwa RP w NATO. Negocjował także zawarty 17 czerwca 1991 traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Po odejściu z rządu został przewodniczącym Trybunału Rozjemczego USA-Iran oraz sędzią ad hoc Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.


Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) - publicysta, działacz społeczny i polityk, pierwszy premier III Rzeczpospolitej. Kawaler Orderu Orła Białego. 

W latach 1961-1972 był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia katolickiej grupy Znak. Pozbawiony możliwości kandydowania na urząd poselski, w 1976 r. związał się ściśle z ruchem opozycyjnym. W sierpniu roku 1980 stanął na czele Komisji Ekspertów MKS, której zadaniem było wsparcie strajkujących w Gdańsku robotników w rokowaniach z władzą. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany, a następnie internowany w Strzebielinku, potem Jaworzu i w Darłówku; zwolniono go jako jednego z ostatnich 23 XII 1982 r. Był jednym z głównych negocjatorów podczas obrad Okrągłego Stołu. Był pierwszym premierem niekomunistycznego rządu III Rzeczpospolitej. Współtworzył konstytucję wolnej Polski. W latach 1991-2001, przez trzy kolejne kadencje (I-III), sprawował mandat posła na Sejm jako członek Unii Demokratycznej a następnie Unii Wolności.
W 2009 roku został Honorowym Obywatele Warszawy.

Mówimy o osobach, które budowały fundamenty nowoczesnego państwa, państwa demokratycznego, o Premierze Tadeuszu Mazowieckim i prof. Krzysztofie Skubiszewskim. (...) Te tablice są wyrazem naszej dumy z dokonań obu tych postaci - podkreślił w swoim przemówieniu Witold Pahl, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.   

Tablice znajdują się na ścianie budynku przy ul. Lewickiej 13/15, w którym mieszkali upamiętnieni politycy. 

fot. Zuzanna Sosnowska
Zobacz galerię (6 zdjęć)
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska