null

Święto Straży Miejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wczoraj, 20 września, w oddziale przy ul. Kajetana Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej. Na wydarzeniu Radę m.st. Warszawy reprezentowali radni: Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, oraz Anna Auksel-Sekutowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Podczas uroczystych obchodów odbyło się ślubowanie 29 nowo przyjętych strażników miejskich, 307 awansów oraz 32 odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy”.

Na uroczyste obchody przybyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawiciele Rady Warszawy, środowisk powstańczych, służb i formacji mundurowych. Prezydent podziękował strażnikom za ich codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa miasta.

W imieniu Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz przeczytał napisany przez nią list do Magdaleny Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej.

Wiem od moich koleżanek i kolegów, którzy zasiadają w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy, że rok, w którym wybuchła epidemia koronawirusa był dla Was ogromnym wyzwaniem, nie tylko logistycznym. Jesteśmy pełni uznania, że w tym okresie oprócz realizowania bieżących zgłoszeń mieszkańców zaangażowaliście się Państwo w szereg działań związanych z ograniczeniem zagrożenia związanego z epidemią COVID-10 – zaznaczyła w swoim liście przewodnicząca Rady Miasta.

W minionym roku mieszkańcy zwracali się po pomoc do warszawskiej straży miejskiej prawie pół miliona razy. Każdego roku największa liczba zgłoszeń dotyczy łamania przepisów ruchu drogowego i zagrożeń w ruchu. Główny obszar działań to bezpieczeństwo warszawiaków oraz ład i porządek w przestrzeni publicznej. Dalej są interwencje dotyczące ochrony środowiska. W trosce o czyste powietrze straż miejska prowadzi kontrole dotyczące spalania, nadzorem strażników objęte jest też gospodarowanie odpadami przez mieszkańców oraz firmy i instytucje. Ważną rolę w działalności Oddziału Ochrony Środowiska pełni Ekopatrol specjalizujący się w niesieniu pomocy zwierzętom.

 

fot. Rafał Motyl

Zobacz galerię (10 zdjęć)