null

Statytyka posiedzeń komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018
2017

Komisje Rady m.st. Warszawy

2017
I

 2017
II

 2017
III

2017 
IV

2017 
V

2017
VI

 2017
VII

2017
VIII

2017
IX

2017
X

2017
XI

2017
XII

Razem

Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
 

 2

 2

 1

 1

17 

Komisja Budżetu i Finansów

 1

 1

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 3

 2

19

Komisja Edukacji i Rodziny   

 3

 1

 3

 1

 2

 1

 1

 2

 1

21 

Komisja Etyki   

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Komisja Infrastruktury i Inwestycji   

 1

 0

 2

 1

 2

 1

 1

 2

 2

 3

 1

18 

Komisja Inwentaryzacyjna

 1

 1

 1

 2

 1

 2

 1

15

Komisja Kultury i Promocji Miasta   

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 1

 1

12 

Komisja Ładu Przestrzennego

 1

 1

 3

 2

 3

 2

 1

 2

 3

 1

24 

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 

 0

 2

 1

 1

 2

 13

Komisja Ochrony Środowiska    

 2

 1

 2

 1

 2

 1

 1

18 

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom  

 1

 0

 2

 1

 1

 1

 14

Komisja Rozwoju Gospodarczego 

 3

 2

 1

 2

 2

 1

 1

 1

 3

 22

Komisja Rewizyjna

 0

 1

 1

 0

 1

 1

 1

11 

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 

 1

 1

 1

 0

 1

 1

 2

 1

 1

 11

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 18

Komisja Statutowo-Regulaminowa  

 0

 1

 0

 0

 0

 2

 1

Komisja Zdrowia

 0

 1

 1

 2

 1

 1

 2

 1

 16

Razem

22 

 15

22 

 17

30 

28 

 18

 18

16 

19 

 32

17 

254