null

Statystyka posiedzeń komisji kadencji 2018 - 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

2018 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

2018
XI

 2018
XII

Razem
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0 2 1
Komisja Budżetu i Finansów 0 1 1
Komisja Edukacji 0 3 3
Komisja Etyki 0 0 0
Komisja Infrastruktury i Inwestycji 0 2 2
Komisja Inwentaryzacyjna 0 2 2
Komisja Kultury i Promocji 0 3 3
Komisja Ładu Przestrzennego 1 1 2
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 0 2 2
Komisja Ochrony Środowiska 0 3 3
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 0 2 2
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji 0 3 3
Komisja Rewizyjna 0 1 1
Komisja Skarg, Wniosków i Partycji 0 0 0
Komisja Samorządowa i integracji Europejskiej 0 1 1
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 0 2 2
Komisja Statutowo-regulaminowa 0 1 1
Komisja Zdrowia 0 1 1

Razem

 1

27 

 28