null

Statystyka posiedzeń Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady - [szczegóły]

2018 rok - zobacz
2019 rok - zobacz

2020 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

I
2020

II
2020

III
2020

IV
2020

V
2020

VI
2020

VII
2020

VIII
2020

IX
2020

X
2020

XI
2020

XII
2020

Razem

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1

 2

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

0

 1

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 

 

Komisja Edukacji

1

 2

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 

 

Komisja Etyki

0

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 

 

Komisja Infrastruktury i Inwestycji

1

 1

 0

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 

 

Komisja Inwentaryzacyjna

1

 1

 2

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 

 

Komisja Kultury i Promocji

2

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 1

 

 

Komisja Ładu Przestrzennego

3

 1

 0

 1

 2

 3

 0

 1

 4

 1

 2

 

 

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

1

 2

 0

 0

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 1

 

 

Komisja Ochrony Środowiska

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 1

 0

 2

 

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

1

 2

 1

 1

 1

 2

 1

 2

 1

 1

 1

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

2

 1

 1

 1

 1

 3

 3

 1

 1

 2

 3

 

 

Komisja Rewizyjna

0

 1

 0

 2

 1

 1

 1

 0

 1

 1

 0

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 

 

Komisja Samorządowa i integracji Europejskiej

1

 1

 0

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 

 

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

2

 1

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 2

 1

 2

 

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

Komisja Zdrowia

1

 2

 1

 1

 1

 3

 1

 1

 2

 1

 2

 

 

Razem

19 23 10 15 18 23 20 15 21 17 20