null

Statystyka posiedzeń Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenia Komisji Rady m.st. Warszawy w kadencji 2014 - 2018

2014/2015  - zobacz
2016 rok    - zobacz
2017 rok    - zobacz

2018 rok

Komisje Rady m.st. Warszawy

2018
I

 2018
II

 2018
III

2018 
IV

2018 
V

2018
VI

 2018
VII

2018
VIII

2018
IX

2018
X

2018
XI

Razem

Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
 

 2

 1

 1

 1

 1

 1

 13

Komisja Budżetu i Finansów

 1

 2

 2

 1

 2

 3

 1

 1

 2

 1

 1

17 

Komisja Edukacji i Rodziny   

 1

 1

 -

 -

 -

 2

Komisja Edukacji

-

1

1

1

2

2

1

2

1

1

0

12

Komisja Etyki   

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Komisja Infrastruktury i Inwestycji   

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

13 

Komisja Inwentaryzacyjna

 1

 1

 2

 2

 1

 1

 1

 1

 13

Komisja Kultury i Promocji Miasta   

 2

 1

 1

 2

 1

 1

 1

 1

 13

Komisja Ładu Przestrzennego

 2

 5

 4

 3

 1

 2

 2

 2

27 

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego 

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 14

Komisja Ochrony Środowiska    

 1

 2

 2

 2

 1

 1

 1

16 

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom  

 1

 1

 -

 -

 -

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

-

1

2

1

2

1

2

1

1

2

0

13

Komisja Rozwoju Gospodarczego 

 2

 3

 1

 3

 1

 2

21 

Komisja Rewizyjna

1

 1

 0

 3

 0

 1

 2

 2

 1

13 

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej 

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 0

 1

10 

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1

 1

 1

 2

 2

 1

 2

 2

 1

15 

Komisja Statutowo-Regulaminowa  

 1

 3

 2

 0

 0

 1

 0

 9

Komisja Zdrowia

 0

 0

 2

 1

 1

 1

 Doraźna Komisja Cyfryzacji

- - - - -

1

0

0

2

0

0

3

Razem

 17

24 

 28

19 

 32

 25

 16

 21

 21

 19

 12

234