null

Stanowisko Rady m.st. Warszawy ze wsparciem dla uczestniczki Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie stanowiska z podpisem Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady m.st. Warszawy

Podczas LXV sesji Radni m.st. Warszawy przyjęli stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec dążenia do pozbawienia uczestniczki Powstania Warszawskiego, pani Anny Jakubowskiej, ps. „Paulinka”, odszkodowania za represje
z okresu komunizmu.

Anna Jakubowska ps. Paulinka od 7 czerwca 2018 r. jest Honorową Obywatelką m.st. Warszawy.

Powstanie Warszawskie zajmuje szczególne miejsce w sercach i umysłach Warszawiaków. Co roku celebrujemy pamięć o nieustraszonych bohaterach powstania. Naszym obowiązkiem jest również troska o tę garstkę powstańców, którzy wciąż pozostają z nami. Jedną z nich jest Anna Jakubowska, ps. Paulinka, która po latach walki, tortur fizycznych i psychicznych oraz represji, doświadcza dziś kolejnych haniebnych zachowań ze strony funkcjonariuszy państwowych – uzasadniała wprowadzenie stanowiska Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Podsuowując swoje wystąpienie dodała - Pragniemy podkreślić, że Pani Anna Jakubowska została całkowicie uniewinniona, a następnie niezawisły Sąd przyznał jej odszkodowanie za doznane w czasach stalinowskich liczne krzywdy. Mimo to, dziś ktoś bezpodstawnie podważa ten sprawiedliwy wyrok. Wyrażamy głośny sprzeciw i nie zgadzamy się na tak podłe zachowania w stronę naszej warszawskiej bohaterki, którą bez wątpienia jest Pani Anna Jakubowska, ps. Paulinka. 

Wersja tekstowa projektu stanowiska