null

Spotkanie Rady Honorowych Obywateli m.st.Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek 29 października, odbyło się pierwsze spotkanie Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, która została powołana uchwałą nr 2641/2010, dnia 9 września 2010 r. przez Radę Warszawy.

Spotkanie miało charakter zapoznawczo - organizacyjny. Ustalono, że wszyscy Honorowi otrzymają informacje na temat wszystkich Honorowych Obywateli. Dodatkowo zaproszeni goście podjęli decyzję, że nie będą tworzyć prezydium i nie będą także wybierać przewodniczącego nowopowołanej rady. Ich zdaniem Rada Honorowych Obywateli m.st. Warszawy powinna pozostać ciałem konsultacyjno - doradczym.   

Pierwszy raz w historii Warszawy udało się zgromadzić tak zacne grono. - powiedziała Przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska. Podkreśliła także, że potrzebujemy autorytetów. Honorowi Obywatele m.st. Warszawy są wybierani bardzo starannie i nie mam wątpliwości, że wszyscy są naszymi autorytetami. Należy ich przybliżyć warszawiakom. Warto, żeby wiedzieli kto został wybrany honorowym obywatelem tego miasta.  

Chcemy utrzymać więź z tymi osobami. Czerpać z doświadczenia i mądrości osób, które w swoich dziedzinach są autorytetami - powiedziała Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W pierwszym spotkaniu Rady Honorowych Obywateli uczestniczyli: kard. Józef Glemp, prof. Marek Kwiatkowski, Jerzy Majewski, prof. Norman Davies, Barbara Wachowicz, prof. Wiesław Chrzanowski, gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, gen. Stefan Starba-Bałuk, ks. biskup Józef Zawitkowski, Tadeusz Mazowiecki, Michał Sumiński, Maria Stypułkowska-Chojecka ps. "Kama"  i prof. Henryk Skarżyński. 

Nieobecny na posiedzeniu Aleksander Kwaśniewski, wystosował list do zebranch, w którym napisał m.in.: "Z podziwem patrzę na to, co robi Rada m.st. Warszawy, oraz z jaką konsekwencją i zaangażowaniem promuje nasze wspaniałe miasto. Stworzenie Rady Honorowych Obywateli to cenna inicjatywa, łącząca korzyści i zalety wynikające z rozmów i pracy ludzi szczerze i bezgranicznie oddanych stolicy. Co więcej, aktywność tego typu uświadamia potrzebę głębszej współpracy dla dobra naszego miasta".        

Tytuł Honorowy Obywatel m. st. Warszawy, nadawany w latach 1918-1929 przez Radę Miejską Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla miasta. Tradycję wznowiono 1992 r. Przyznanie tytułu jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko raz. 

>> Sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy <<

>> obejrzyj galerię zdjęć z tego wydarzenia <<