null

Spotkanie Rady Honorowych Obywateli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 5 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Uczestniczyli w nim: gen. Janusz Brochwicz-Lewiński, abp Henryk Hoser, prof. Marek Kwiatkowski, Jerzy Majewski, prof. Jerzy Regulski, Maria Stypułkowska-Chojecka, prof. Henryk Skarżyński, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, Barbara Wachowicz i Stanisław Wyganowski.   

Witając Honorowych Obywateli Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała:

Wśród gremiów zajmujących się sprawami Warszawy Państwo stanowicie grupę wyjątkową, służącą mądrością i doświadczeniem samorządowym władzom stolicy i mnie osobiście.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska rozpoczęła swoje przemówienie od powitania nowych Honorowych Obywateli:   

Szacowne grono Honorowych Obywateli powiększyło się w tym roku, dlatego pozwólcie Państwo, że w szczególny sposób powitam nowych członków Rady Honorowych Obywateli m.st. Warszawy – profesora Jerzego Regulskiego i prezydenta Stanisława Wyganowskiego, którzy – mam nadzieję – z przyjemnością i satysfakcją wzbogacą obrady Honorowych Obywateli naszego miasta.

Tematem przewodnim spotkania była historia Rady m.st. Warszawy i Honorowego Obywatelstwa. Z tej okazji prof. Marian Marek Drozdowski – varsavianista i historyk – wygłosił krótki wykład.     

Podczas spotkania wspominano także, zmarłego w tym roku prof. Wiesława Chrzanowskiego:  

Jak Państwo pewnie zauważyli jedno z krzeseł przy stole zostało wolne, to miejsce, zmarłego pod koniec kwietnia tego roku, nieodżałowanego profesora Wiesława Chrzanowskiego, który na spotkaniach tej Rady odcisnął niezatarte piętno. Czy przypominacie sobie Państwo jak na pierwszym spotkaniu zastanawialiśmy się nad organizacją naszej działalności? Ja pamiętam to, jakby to było wczoraj. Kiedy zapytałam czy uważają Państwo, że potrzebny jest może ktoś, kto będzie przewodził dostojnej Radzie, on ze stoickim spokojem i niezwykłą charyzmą odparł:       
– Niech wszyscy pozostaną równi, poradzimy sobie bez przywódcy.
Panie Profesorze będzie nam brakowało Pańskich cennych spostrzeżeń i łagodnego uśmiechu – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady.

W spotkaniu wzięli również udział: Ligia Krajewska Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy - Ewa Masny, Olga Johann i Sebastian Wierzbicki, Zofia Trębicka Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych PO, Ewa Kielak-Ciemniewska, prof. Marian Marek Drozdowski oraz dr Andrzej Sołtan.