null

Ślubowanie Radnych i zaprzysiężenie na Prezydenta Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś, podczas pierwszej sesji Rady m.st. Warszawy rajcy nowej kadencji złożyli ślubowanie.

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców - rotę przeczytał Waldemar Marszałek, a radni wyczytywani alfabetycznie wypowiadali słowa: Ślubuję albo Ślubuję. Tak, mi dopomóż Bóg.

P
o ślubowaniu odbyły się tajne głosowania, w drodze których wyłoniono prezydium rady. Przewodniczącym Rady została ponownie Ewa Malinowska-Grupińska, zaś wiceprzewodniczącymi zostali: Ligia Krajewska, Olga Johann i Sebastian Wierzbicki.

Szanowni Państwo, dziekuję wszystkim za oddanie na mnie głosu. Zapewniam, że tak jak w poprzedniej kadencji tak i w tej będę współpracować ze wszystkimi, ponad podziałami. Zachęcam Państwa do współpracy, możecie przychodzić do mnie z różnymi pomysłami - powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, nowo wybrana Przewodnicząca Rady.  

Po zakończeniu I sesji została zwołana II sesja Rady Warszawy, na której Hanna Gronkiewicz-Waltz została zaprzysiężona na Prezydenta Warszawy.  

Kiedy cztery lata temu zdecydowałam się kandydować na Prezydenta Warszawy uświadomiłam sobie, że przez poprzednie 10 lat sześć osób stało na czele stolicy. Żadne miasto nie wytrzymałoby takich zmian. Dlatego postanowiłam sobie, że jeśli będę takie wyroki demokracji, będę ubiegała się o dwie kadencje, by Warszawa miała stabilny rozwój. I słowa tego dotrzymałam - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Walt zaraz po zaprzysiężeniu.     

Prezydent Warszawy w swoim przemówieniu wiele razy odnosiła się także do dziejów stolicy, którą porównywała z historią innych europejskich stolic: Pragi i Budapesztu, nazywając je siostrzanymi miastami. Podkreśliła, że z tych trzech miast to właśnie Warszawa została najbardziej zniszczona.