null

Ślubowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

4 grudnia 2014 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz, nowo wybrana prezydent złożyła ślubowanie przed Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy Ewą Malinowską-Grupińską oraz pozostałymi członkami Rady. Uroczystość odbyła się podczas II sesji Rady m.st. Warszawy zwołanej na wniosek Komisarza Wyborczego  

Obejmując urząd Prezydenta m.st. Warszawy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Warszawy.

Po złożeniu ślubowania Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy podziękowała mieszkańcom stolicy za wybór. W swym przemówieniu przedstawiła plany na nową, trzecią z kolei kadencję.

Nasze potrzeby rosną w miarę jak zmienia się Warszawa i dlatego chcę dalej rozwijać te elementy swojej wizji, które przedstawiłam jeszcze w swoim pierwszym programie, ale również wprowadzać nowe rozwiązania, innowacje i narzędzia, które odpowiadają na dzisiejsze wyzwania rozwoju miasta – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.