null

Skwer Samuela Orgelbranda

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wczoraj, 26 października, odbyły się uroczystości upamiętniające Samuela Orgelbranda - wydawcę, księgarza, drukarza i opiekuna pisarzy.

Przed południem na warszawskim Mariensztacie nadano nazwę "Skwer Samuela Orgelbranda" skwerowi pomiędzy ulicami Mariensztat a Sowią oraz uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkowa poświęconą Jubilatowi.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęła Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która w swym przemówieniu przypomniała o związakch Jubilata z Warszawą: Zasługi Orgelbranda dla kultury polskiej i żydowskiej, a w szczególności dla poligrafii i szeroko pojętego księgarstwa są niebywałe. Ten wybitny drukarz, typograf, wydawca, bibliotekarz, tłumacz, mecenas kultury był związany z Warszawą przez całe swoje życie, stąd nie dziwi chyba nikogo fakt, że to właśnie warszawscy radni nadali w maju tego roku imię Samuela Orgelbranda skwerowi znajdującemu się nieopodal miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się słynna drukarnia Orgelbranów.

Niezmiernie się cieszę, że dzięki dzisiejszym uroczystościom przypominamy współcznym postać tej niezwykle zasłużonej dla polskiej kultury postaci - człowieka instytucji, wzoru do naśladowania dla wielu pokoleń polskich wydawców, księgarzy, drukarzy i bibliotekarzy. 

Następnie w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Jubilata, odbyła się konferencja naukowa "Samuel Orgelbrand" (1810-1868).