null

LXXIV Sesja Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 grudnia 2022 roku (czwartek) w PKiN, Sala Warszawska, p.IV, odbędzie się LXXIV  posiedzenie Rady m.st. Warszawy. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.

Transmisja on-line:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad LXXIV sesji Rady m.st. Warszawy.
 2. Przyjęcie protokołów obrad LXXI i LXXII sesji Rady m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 – druk nr 2708 (druk nr 2708 doc)
 4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok – druk nr 2709 (druk nr 2709 doc)
 5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2050 – druk nr 2623  (druk nr 2623 doc)
 6. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w spawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok – druk nr 2624 (druk nr 2624 doc); opinie rad dzielnic (opinie rad dzielnic  xlsx); protokół rozbieżności (protokół rozbieżności doc)
 7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2679 (druk nr 2679 doc)
 8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich – druk nr 2680 (druk nr 2680 doc)
 9. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza” – druk nr 2718 ( druk nr 2718 doc)
 10. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2023 rok – druk nr 2638 (druk nr 2638 doc)
 11. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu Wilanów na rok 2023 – druk nr 2683 (druk nr 2683 doc)
 12. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na 2023 rok – druk nr 2713 (druk nr 2713 doc)
 13. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2023 – druk nr 2715 (druk nr 2715 doc)
 14. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na rok 2023 – druk nr 2717 (druk nr 2717 doc)
 15. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2023 rok – druk nr 2724 ( druk nr 2724 doc)
 16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2023 - druk nr 2734 (druk nr 2734 doc)
 17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na niezałatwienie wniosku w terminie przez Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2727 (druk nr 2727 doc)
 18. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2728 (druk nr 2728 doc)
 19. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2729 (druk nr 2729 doc)
 20. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2730 (druk nr 2730 doc)
 21. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 2731 (druk nr 2731 doc)
 22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli korzystania przez dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy z informacjami pozyskanych nieformalnymi kanałami warszawskiej Prokuratury Regionalnej w trakcie kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP – druk nr 2735 (druk nr 2735  doc)
 23. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat dotychczasowych i planowanych działań Miasta w związku z przyjmowaniem uchodźców – ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz organizowania pomocy dla osób zamieszkałych na zaatakowanych terenach.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i sprawy różne.