null

Sebastian Kędzierski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Sebastian Kędzierski

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Ładu Przestrzennego

Rewizyjna

Skarg, Wniosków i Petycji

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: Po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania lub w Biurze Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych 2020

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2019 23 3 13%
2020 18 17 94%
2021 17 16 94%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 70 48 68%