null

Sebastian Kaleta | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Sebastian Kaleta

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z 21 października 2019 r.

Radca prawny, z wyróżnieniem ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. W latach 2016-2017 rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości. W czasie studiów aktywny uczestnik życia akademickiego, pełnił szereg funkcji na Uniwersytecie Warszawskim: był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczącym Komisji Wyborczej Samorządu Studentów oraz Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów. Współzałożyciel i w latach 2013-2016 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, które prowadzi działalność promującą postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia. Staraniem Młodych dla Polski Rada m.st. Warszawy postanowiła w 2013 roku o budowie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomnik usytuowano na Żoliborzu i odsłonięto w 2017 roku. 

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Infrastruktury i Inwestycji

Samorządowej i Integracji Europejskiej

Sportu

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji

Interpelacje i zapytania

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 18 72%
Podsumowanie: 29 22 75%