null

Ryszard Kaczorowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ryszard Kaczorowski fot. Szymon Kobusiński

Ryszard Kaczorowski, (ur. 26 listopada 1919 r. w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku)

Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1999 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr X/63/99 z dnia 12 kwietnia 1999 roku.

Członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1989-1990).

Od najmłodszych lat należał do harcerstwa. W 1940 r. jako komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku był łącznikiem między organizacją a komendantem Związku Walki Zbrojnej. W lipcu aresztowany przez NKWD, następnie więziony w Białymstoku i Mińsku, 1 lutego 1941 r. po dwudniowym procesie został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Radzieckiej . Po stu dniach pobytu w celi śmierci sąd ZSRR zamienił wyrok na 10 lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność w sierpniu 1942 r., po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej formowanej przez gen. Władysława Andersa i uczestniczył w kampanii włoskiej, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie przebywał na emigracji. Kontynuował naukę i czynnie uczestniczył w polskim życiu społecznym. Był naczelnikiem harcerzy (1955-1967), następnie przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na Uchodźstwie (1967-1988). Utrzymywał ożywione kontakty z działaczami opozycji w kraju jako sekretarz honorowy Funduszu Pomocy Krajowi. 19 lipca 1989 r. objął urząd Prezydentem RP na Uchodźstwie, a 22 grudnia 1990 r. złożył insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej na ręce Lecha Wałęsy. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Jest Honorowym Obywatelem 36 polskich miast.

W 2004 r. królowa Elżbieta II mianowała go Honorowym Kawalerem I klasy (Rycerzem Krzyża Wielkiego) brytyjskiego Orderu św. Michała i św. Jerzego za wybitne zasługi dla Polonii brytyjskiej, a papież Jan Paweł II odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Piusa IX; otrzymał także: Krzyż Monte Cassino, Krzyż Armii Krajowej, Medal "Polonia Mater Nostra Est", Medal Konfederacji Jasnogórskiej, Odznakę Honorową "Bene Merito".

>> english version