null

Rondo Roberta Schumana

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od wczoraj rondo u zbiegu ulic Wołoskiej, Odyńca i Racławickiej nosi nazwę Roberta Schumana.    

- Robert Schuman wymarzył sobie i nam wspólny rynek i otwarte granice. Polska na przynależności do struktur w Unii Europejskiej ogromnie skorzystała i korzysta. Ale też czas zdać sobie sprawę, że – jak powiedział prezydent Macron – Unia Europejska to nie supermarket. Nasze położenie geograficzne skazuje Polskę na wybór: Europa czy Rosja (...). 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Symbolika ta nawiązuje również
do późniejszej dewizy Unii Europejskiej: In varietate concordia (z łac.: Zjednoczeni w różnorodności). Liczba 12 jest odpowiednikiem liczby miesięcy w roku, godzin na tarczy zegara, znaków zodiaku. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest między innymi symbolem jedności. Flaga Unii Europejskiej powstała zaś z inspiracji chrześcijańskiej. Sam Arsène Heitz przed śmiercią wyznał, że inspiracją dla niego był wizerunek Matki Boskiej, która według jednej z interpretacji jest przedstawiona w Apokalipsie św. Jana na lazurowym tle, a jej głowę okala 12 gwiazd.
Jeśli chcemy pozostać w Unii musimy nauczyć się nie tylko brać, ale i być z nią solidarni. Nigdy nie dość powtarzać – pisał Schuman – że zjednoczenie Europy nie dokona się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia solidarności. Stąd znaczenie swobodnego przepływu idei i ludzi między krajami europejskimi. Kraje, które z zasady się na to nie godzą, same wykluczają się z przyszłej Europy (...) -
powiedziała podczas uroczystości Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. 

Informacja o patronie znajduje się na tablicy umieszczonej na kamieniu znajdującym się w pobliżu ul. Racławickiej. Tablicę odsłonili: Ewa Malinowska- Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta, Bogdan  Borusiewicz, wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele Fundacji Schumana oraz radni miejscy, Anna Nehrebecka-Byczewska i Paweł Lech.

 

fot. Monika Chrobak-Budzińska
Zobacz galerię (6 zdjęć)
fot. Monika Chrobak-Budzińska
fot. Monika Chrobak-Budzińska
fot. Monika Chrobak-Budzińska
fot. Monika Chrobak-Budzińska
fot. Monika Chrobak-Budzińska