null

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pomnik widziany od strony ul. Generała Andersa. Na pierwszym planie metalowe tory z nazwami miejscowości, do których wywożono Polaków. Z metalowych belek wystają ludzkie dłonie. Po obu stronach torów stoją żółto-czerwone znicze. Na drugim planie budynki oraz samochody służb mundurowych i medycznych zabezpieczających uroczystość, ustawione po prawej stronie jezdni w kierunku ul. Bonifraterskiej.

Uroczystości upamiętniające odbyły się, jak co roku, 17 września, przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

W tym dniu odbyły się dwie uroczystości, w których wzięły udział delegacje Rady m.st. Warszawy.

Uroczystość o godz. 12.00 zorganizował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwiaty przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie złożyli: Stanisław Dratkiewicz i Paweł Lech, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy.

Władze Warszawy, organizacje kombatanckie oraz mieszkańcy stolicy upamiętnili 84. rocznicę tych wydarzeń podczas uroczystości o godz. 17.00. Radę m.st. Warszawy eprezentowali: Anna Auksel-Sekutowicz i Tomasz Żyłka.           

Na pierwszym planie strażnik miejski z wieńcem w kolorach żółto-czerwonych od Rady m.st. Warszawy. Zanim stoją radni: Paweł Lech i Stanisław Dratkiewicz oraz asystująca delegacji strażniczka miejska. Na drugim planie inni uczestnicy uroczystości ustawiający się do złożenia kwiatów.
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Na pierwszym planie strażnik miejski z wieńcem w kolorach żółto-czerwonych od Rady m.st. Warszawy. Zanim stoją radni: Paweł Lech i Stanisław Dratkiewicz oraz strażniczka miejska asystująca delegacji. Przed i za nimi inne delegacje w asyście służb mundurowych. Na drugim planie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego ze sztandarem.
Na pierwszym planie salutujący strażnik miejski oraz radni w asyście strażniczki miejskiej oddający hołd ofiarom, Paweł Lech i Stanisław Dratkiewicz. Na drugim planie wosjkowa orkiestra oraz kompania reprezentacyjna WP.