null

Renata Niewitecka | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Renata Niewitecka

Urodzona w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w dziedzinie e-commerce. Aktywna działaczka społeczna, zaangażowana w działania na rzecz kobiet, przedsiębiorców, aktywizacji seniorów oraz ochrony środowiska. W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. wybrana na Radną Warszawy z okręgu numer 4 Wola. Radna pierwszej kadencji w klubie Koalicji Obywatelskiej.

W obecnej kadencji Rady m.st. Warszawy:

 • Członkini Prezydium Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej,
 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska,
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji,
 • Członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
 • Członkini Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Członkini Społecznej Rady Szpitala Wolskiego.
   

Inicjuje społecznie ważne akcje, między innymi:

 • działania na rzecz kobiet i ich praw, pomoc kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie, aktywizacji zawodowej kobiet, a także działań na rzecz ubóstwa menstruacyjnego, wspiera przychodnie przyjazne kobietom bez tzw. klauzuli sumienia, popiera finansowanie zabiegów in vitro,
 • zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości (zasób komunalny miasta, uregulowanie najmu krótkoterminowego, wsparcie Społecznej Agencji Najmu),
 • zakaz palenia na balkonach, jako pierwsza w Polsce podniosła kwestię palenia na balkonach w debacie publicznej
 • wspiera środowiska LGBT+,
 • zaangażowana w ochronę środowiska, zrównoważony rozwój miasta, poprawę jakości powietrza, poprawę dobrostanu zwierząt,
 • inicjatorka akcji społecznej OFF (wyłącz telefon, włącz emocje), która zwraca uwagę na problem uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi,
 • działa na rzecz seniorów,
 • pomaga osobom w kryzysie bezdomności, inicjatorka Karty Praw Osób doświadczających bezdomności, wspiera przychodnię dla bezdomnych Lekarze Nadziei,
 • wspiera cudzoziemców, inicjatorka przetłumaczenia internetowej strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na język ukraiński.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Ochrony Środowiska

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%