null

Renata Królak | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Renata Królak

Urodzona 1976 r. w Piasecznie. Ukończyła studia magisterskie – ekonomia w zakresie zarządzania strategicznego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku administracji publiczna.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i samorządowej.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001
 

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2019 23 2 8%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 16 94%
2023 22 19 86%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 103 78 75%