null

Rady miast wojewódzkich solidarne z Ukrainą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przyjętego stanowiska na tle kolorów Ukrainy

Stanowisko przewodniczących rad miast wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej.

Dziś o godz. 12.00 odbyło się specjalne spotkanie przewodniczących rad miast wojewódzkich Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy obrad przyjęli stanowisko, w którym podkreślają swoją solidarność z mieszkankami i mieszkańcami Ukrainy.   

- Naruszenie integralności Ukrainy stanowi złamanie porozumień mińskich, których Rosja jest sygnatariuszem i jest przykładem naruszenia przez nią prawa międzynarodowego. Działania Rosji stoją także w jaskrawej sprzeczności z treścią tzw. memorandum budapesztańskiego podpisanego w grudniu 1994 roku w Budapeszcie, na mocy którego Ukraina zrezygnowała z posiadania broni atomowej, a Stany Zjednoczone,  Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości i integralności terytorialnej. Taka sytuacja budzi nasze olbrzymie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców Ukrainy, w tym mieszkańców naszych miast partnerskich.


Spotkanie przedstawicieli rad odbyło się zdalnie.

Stanowisko podpisali:
Przewodniczący Rady Miasta Białystok Łukasz Prokorym, Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jan Kaczanowski, Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski, Przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk, Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowada, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska, Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Piotr Barczak.