null

Rada Warszawy walczy z dopalaczami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 30 września przyjęła stanowisko nr 63/2010 w sprawie zbadania możliwości wydania zakazu handlu tzw. dopalaczami na terenie Warszawy.    

Uzasadnienie do stanowiska.

W ostatnich dniach w kilku miastach Polski miały miejsce dramatyczne wydarzenia
z udziałem młodych ludzi, którzy byli pod wpływem „dopalaczy”. Wyżej wymienione środki mają działanie psychoaktywne, podobne do narkotyków.  Dlatego uważamy, za niezbędne aktywne włączenie się samorządu w działania mające na celu ochronę zdrowia i życia zwłaszcza osób nieletnich, a także zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.