null

Rada Warszawy przyjęła sprawozdanie Prezydenta stolicy za wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2018 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budżet 2018 w liczbach

W 2018 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 17 mld 5 mln zł. Podstawowym źródłem dochodu stolicy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 5 mld 752 mln zł, który stanowi blisko 1/3 budżetu, a średnio od każdego podatnika trafia ponad 3,8 tys. zł.

Wydatki budżetowe, jakie poniesiono w 2018 r. to - 16 mld 622 mln zł, w tym wydatki bieżące – 14,4 mld zł i majątkowe – 2,2 mld zł.

Rok 2018 był kolejnym rokiem sukcesywnego obniżania poziomu zadłużenia. Obniżono zadłużenie miasta o 557 mln zł w stosunku do 2017 r.  Wskaźnik zadłużenia obniżono o 6,2 punktów procentowych do poziomu 26,9% w relacji do dochodów.

Ubiegły rok dla Warszawy pod względem finansowym był dobry. Wypracowaliśmy dodatni wynik budżetu w kwocie 382 mln zł.

Dużym ubytkiem z naszego budżetu jest tzw. janosikowe. W 2018 r. Warszawa przekazała 936 mln zł na mniej zamożne gminy, przy czym udział stolicy stanowił 50% ogółu wpłat. Łącznie w latach 2003-2018 przekazaliśmy do budżetu państwa na rzecz innych samorządów 11 mld 581 mln zł.

 

- W ubiegłym roku stolica  zrealizowała wiele istotnych inwestycji rozwijających infrastrukturę miejską, w tym dalszą rozbudowę drugiej linii metra w kierunku wschodnim i zachodnim. Korzystaliśmy ze środków europejskich, aby zwiększyć nasz potencjał inwestycyjny. Warszawa od lat jest liderem w pozyskiwaniu środków rozwojowych. Tylko w zeszłym roku pozyskaliśmy 614 mln zł na realizację projektów w ramach programów UE – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy – Koncentrujemy się na poprawie jakości życia warszawskich rodzin. W 2018 roku finansowaliśmy z miejskiej kasy m.in. komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opiekę w warszawskich przedszkolach, dzięki czemu korzystali z nich bezpłatnie. 

„Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2018 rok” jest dostępne na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse Warszawy” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Pliki do ściągnięcia

  1. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2018 r. (plik: realizacja_budzetu_m.st_._warszawy_w_2018_r.pdf, rozmiar pliku: 4437.37 KB)