null

Rada Muzeum Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20 czerwca 2012 roku Rada m.st. Warszawy powołała Radę Muzeum Powstania Warszawskiego.

>> uchwała powołująca Radę MPW 

11 lipca 2012 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła nominacje członkom nowej Rady.
Dziękuję wszystkim, którzy wchodząc w skład zainaugurowanej dzisiaj Rady wyrazili wolę uczestniczenia w pracach na rzecz Muzeum -  powiedziała Prezydent Warszawy.  

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała przewodniczącego, którym została Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Jej zastępcą został płk. Edmund Baranowski, Zastępca Prezesa Związku Powstańców Warszawy.