null

Rada Honorowych Obywateli m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 22 października 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się spotkanie Rady Honorowych Obywateli, w którym uczestniczyli: prof. Witold Kieżun, prof. Marek Kwiatkowski, Sławomir Pietras, Maria Stypułkowska-Chojecka pseud. "Kama", gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski pseud. "Motyl", Stanisław Wyganowski oraz tegoroczni Honorowi Obywatele – prof. Mieczysław Szostek i Jerzy Owsiak wraz z małżonką, Lidią Niedźwiecką-Owsiak.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyły Jerzemu Owsiakowi akt nadania tytułu Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.
Tytuł został nadany uchwałą Nr LXXXIII/2015/2014 podczas sesji Rady m.st. Warszawy 5 czerwca 2014 r. Oprócz Jerzego Owsiaka Honorowymi Obywatelami zostali także były premier Jan Olszewski oraz chirurg prof. Mieczysław Szostek. Wręczanie aktów nadania honorowego obywatelstwa odbywa się 31 lipca podczas Uroczystej Sesji Rady m.st. Warszawy. W tym czasie odbywa się także Woodstock i właśnie z tego powodu Prezes WOŚP nie mógł wziąć udziału w lipcowej uroczystości.   

Pan Jerzy Owsiak jest „spiritus movens” WOŚP, jednej z największych akcji charytatywnych w Europie, która nieprzerwanie gra dla nas od 21 lat. A pierwsze dary trafiły do Centrum Zdrowia Dziecka, czyli do szpitala, który znajduje się w Warszawie – powiedziała Prezydent Warszawy.
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska przypominając laudację, która została wygłoszona na cześć Pana Jerzego Owsiaka podczas uroczystej sesji powiedziała: Jerzy Owsiak zasłynął, pomagając chorym i słabym. Od dzieciństwa wykazujący predylekcje do sztuki, przez los lub inną siłę sprawczą zamiast na Akademię Sztuk Pięknych, czy upragnioną psychologię trafił najpierw do szpitala, gdzie został na krótko pielęgniarzem. Następnie przez dłuższy czas rozwijał swoje talenty dziennikarskie, by w końcu awansując na stanowisko dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oficjalnie zwanego Prezesem Fundacji, stać się tą osobą, którą pokochały miliony orkiestrowiczów w Polsce. Wtedy to połączył swój artyzm, zrozumienie potrzeb osób chorych, talent medialny i jakąś iskrę, która stworzyła jedyną w swoim rodzaju mieszankę wybuchową. (...) Dotychczasowa lista darów dla warszawskich instytucji obejmuje 12 stron maszynopisu i znajduje się w uzasadnieniu do przyznania Panu Owsiakowi tytułu Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

Odbierając akt nadania Jerzy Owsiak, Honorowy Obywatel m.st. Warszawy powiedział: Jestem ambasadorem Warszawy, takim wewnętrznym, od serca. Cieszę się, że mogę obserwować na własne oczy zmiany jakie zachodzą w stolicy.  

Podczas spotkania Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała również sylwetkę, zmarłego w lipcu, Szymona Szurmieja: (…) Jako Honorowy Obywatel uważał za swoje posłannictwo przypominanie o związkach kultury polskiej i żydowskiej.

Tematem ostatniego spotkania w tej kadencji Rady m.st. Warszawy było podsumowanie obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego i kończącej się kadencji samorządowej oraz przedstawienie planów inwestycyjnych dla Warszawy na kolejne lata. W spotkaniu wzięli również udział: Ewa Masny i Sebastian Wierzbicki - Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Przewodniczący Klubu PO Rady m.st. Warszawy Jarosław Szostakowski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski, Sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat, Dyrektor Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy Renata Wiśniewska oraz Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Jarosław Jóźwiak.

fot. Grzegorz Krzyżewski